Komunikat Burmistrza Miastka z dnia 20 marca 2020r.

2020-03-20 12:22:31   Marcin Woszczak

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie ogłoszeniana obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informuję, że najemcy lokali stanowiących własność Gminy Miastko, którzy prowadzą działalność, jaka została objęta zakazem, wynikającym z w/w rozporządzenia, mogą zostać zwolnieni z czynszu za ten okres. Będzie to wymagało złożenia wniosku przez takiego przedsiębiorcę, gdyż innej możliwości nie przewiduje prawo. Każdy wniosek po weryfikacji danych o rodzaju działalności, będzie rozpatrywany indywidualnie.

Ponadto przedsiębiorcom objętych zakazem, również na ich wniosek, istnieje możliwość odroczenia płatności lokalnych podatków za okres od marca do czerwca 2020 r.

Przychylając się również do apelu Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych informuję, że wnioski składane w sprawie ewentualnego odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty zapłaty podatku od środków transportowych, będą rozpatrywane indywidualnie- w jak najszybszym terminie.

» Komunikat Burmistrza (PDF) «