Informacja z dnia 19 marca 2020 roku związana z COVID-19(koronawirusem)

2020-03-20 10:49:30   Dominika Jurewicz

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku  informuje, iż w woj. Pomorskim na dzień 19.03.2020r.  liczba poddanych kwarantannie lub hospitalizowanych osób wynosi:

  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej - 1102
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 17
  • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 3552
  • liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla woj. pomorskiego - 75
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla woj. pomorskiego łącznie - 374
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach dla woj. pomorskiego i woj. kujawsko pomorskiego - 85
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie dla woj. pomorskiego i woj. kujawsko pomorskiego - 480
  • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 9
  • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano

Wszystkie osoby z kontaktu z osobami, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, zostały objęte kwarantanną domową.