KOMUNIKAT z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 16 marca 2020 r.

2020-03-16 14:52:42   Dominika Jurewicz

 

KOMUNIKAT   z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 16 marca 2020 r.

Cel zwołania posiedzenia: koordynacja oraz uszczegółowienie zasad współpracy oraz wymiany informacji w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoW-2 oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia związanych z ww. chorobą.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 12.00

Godzina zakończenia posiedzenia:12.45

Uczestnicy:

Burmistrz Miastka – Danuta Karaśkiewicz;

Sekretarz Miastka – Elżbieta Kozieł;

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych – Mirosław Olesiński;

Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bytowie;

Prezes  OSP Dretyń;

Prezes Szpitala Miejskiego w Miastku;

Prezes OSP Wałdowo;

Komendant Straży Miejskiej w Miastku;

Komendant Komisariatu Policji w Miastku;

Prezes OSP Świerzenko;

Skarbnik OSP Słosinko.

       Główne czynności, wnioski oraz wytyczne do działania wypracowane podczas posiedzenia:

-sprecyzowano zadania dotyczące przygotowania Szpitala Miejskiego w Miastku w zakresie ewentualnej hospitalizacji osób zakażonych wirusem SARS CoW-2;

-przewodnicząca Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wysłuchała informacji o stanie zabezpieczenia Szpitala Miejskiego, Komisariatu Policji, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Miastku i jednostek OSP w podstawowy sprzęt ochronny dla personelu oraz środki do dezynfekcji;

-uczestnicy posiedzenia zapoznali przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z ograniczeniami jakie zostały wprowadzone w podległych im jednostkach organizacyjnych w związku z zagrożeniem epidemicznym;

-omówiono zasady działalności jednostek OSP na obszarze gminy oraz zapoznano z pismem Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie w tym zakresie;

-określono ramy oraz sposoby wymiany informacji jak również udzielania wzajemnej pomocy w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoW-2 na obszarze gminy Miastko.

 

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Danuta Karaśkiewicz