Komunikat Burmistrza Miastka

2020-03-16 10:28:23   Dominika Jurewicz

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem proszę o ograniczenie załatwiania spraw osobiście w tut. Urzędzie. Zachęcam do komunikowania się z Urzędem za pomocą Internetu lub telefonicznie. W sprawach, które nie wymagają natychmiastowego działania, proszę o odłożenie terminu ich załatwienia.

Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Miastku będzie zamknięte. Wejście do budynku tylko od strony parkingu i wyłącznie w sprawach pilnych lub sprawach dotyczących rejestracji pojazdów za okazaniem wcześniej przydzielonego numeru z godziną wcześniej ustalonej wizyty.

Kontakt mailowy: sekretariat@um.miastko.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePuap:  /ummiastko/SkrytkaESP

Kontakt telefoniczny centrala: 59 857 07 00,

Sekretariat Burmistrza: 59 857 07 02,

Biuro Rady Miejskiej: 59 857 07 82,

Zarządzanie Kryzysowe: 59 857 07 68,

Urząd Stanu Cywilnego: 59 857 07 25,

Podatki: 59 857 75159 857 752,

Opłaty za odpady: 59 857 07 14, 59 857 07 43,

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste: 59 857 07 77, 59 857 07 76.

Fax: 59 857 23 68

Burmistrz Miastka zawiesza do odwołania przyjmowanie interesantów.

Centrum Informacji Turystycznej w Miastku będzie zamknięte dla turystów i gości – do odwołania.

Kasa Urzędu Miejskiego w Miastku będzie nieczynna.

Wszystkich wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym również opłaty skarbowej należy dokonywać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miastku:

PKO Bank Polski     90 1020 2791 0000 7102 0258 4753

Burmistrz Miastka
Danuta Karaśkiewicz