Zebrania wiejskie oraz zebrania osiedlowe w Gminie Miastko zostają odwołane

2020-03-13 13:26:33   Dominika Jurewicz

 

                                                                                                                     Przewodniczący  jednostek
                                                                                                                 pomocniczych w Gminie Miastko: 

                                                                                                         Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli 

                                                                                                                                 KOMUNIKAT

Burmistrz Miastka informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się w kraju wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), zaplanowane w dniach 16 marca 2020 r. – 31 marca 2020 r. zebrania wiejskie oraz zebrania osiedlowe w Gminie Miastko zostają odwołane.

            Niezłożenie przez jednostki w wymaganym terminie – do dnia 31 marca 2020 r. dokumentów określonych przepisami prawa (dot. sprawozdań finansowych i preliminarza wydatków na 2020 r.) nie będzie skutkowało odpowiedzialnością.

Nowy termin zebrań zostanie wyznaczony w po dniu 1 kwietnia 2020 r.,o czym zostaną Państwo poinformowani odrębnymi zawiadomieniami.