Informacja Wojewódzkiej Stacji - Epidemiologicznej w Gdańsku

2020-03-12 08:14:28   Dominika Jurewicz

z dnia 11 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) w województwie pomorskim

Informacja z dnia 11 marca  2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19

(zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

w województwie pomorskim

  • liczba osób poddana kwarantannie domowej - 26
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 9
  • ogólna  liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 865
  • liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach  - 16
  • liczba próbek zadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie – 41
  • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 0
  • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego -

nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano