Informacja Burmistrza Miastka

2020-03-11 11:07:31   Dominika Jurewicz

W ostatnim czasie, czyli od 24 stycznia 2020 r., od momentu przyjęcia przez Radę Miejską
w Miastku dwóch intencyjnych uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia dwóch szkół wiejskich w Piaszczynie, do której w klasach I-VI uczęszcza zaledwie 28 uczniów i szkoły
w Słosinku, do której w klasach I-VI razem uczęszcza 32 uczniów, rozpoczęła się burzliwa dyskusja co do zasadności tej decyzji.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miastko konieczność tych zmian jest uwarunkowana głównie względami demograficznymi. Coraz mniejsza liczba dzieci powoduje, że ani dziś ani w dalszej perspektywie liczebność tych dwóch szkół nie wzrośnie. Przekształcenie szkół do struktury klas I-III z oddziałami przedszkolnymi jest propozycją kompromisową, głównie z myślą o najmłodszych dzieciach, które będą miały zapewnioną możliwość chodzenia do przedszkola i klas I-III, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Pod fachową opieką jednego nauczyciela, w małej grupie mogą super nauczyć się czytać, pisać, liczyć, rozwiązywać proste zadania i przygotować się do kolejnego, trudniejszego etapu nauczania w starszych klasach.

W klasie, która liczy:

w Piaszczynie                                                             w Słosinku

kl. I  3 uczniów                                                          kl. I  4 uczniów

kl. II  5 uczniów                                                         kl. II  5 uczniów

kl. III  5 uczniów                                                       kl. III  6 uczniów

kl. IV  4 uczniów                                                       kl. IV  8 uczniów

kl. V  5 uczniów                                                         kl. V 4 uczniów

kl. VI 6 uczniów                                                        kl. VI 5 uczniów

razem w kl. I-VI -28 uczniów                              razem w klasach I-VI – 32 uczniów

- można nauczać dziecko indywidualnie i tak skutecznie go kształcić przez trzy lata, aby w klasach starszych nie miało większych trudności w samokształceniu i uczeniu się.

Przekształcenie nie jest likwidacją !

Bycie kochającym rodzicem to wzięcie również odpowiedzialności za poziom kształcenia swojego dziecka i dostrzeżenie tego, czego nie mają uczniowie w małej szkole?

  1. Zdrowej rywalizacji zachęcającej do lepszego uczenia się.
  2. Motywacji do poszerzania swojej wiedzy - „ i tak jestem najlepszy lub więcej mi się nie chce”.
  3. Dzieci stają się wygodne – „po co się starać i tak mam świadectwo z paskiem lub Pani nie postawi mi złej oceny, bo coś tam napiszę, odpowiem”.
  4. Brak motywacji i rywalizacji obniża wyniki egzaminów zewnętrznych.
  5. Sporadycznie biorą udział w rywalizacji sportowej, bo jak wystawić drużynę?
  6. Trudniej się adaptują w większym zespole klasowym, często wchodzą w konflikty, ulegają wpływom grupy (nie zawsze tym dobrym).
  7. Brakuje im umiejętności pracy w zespole – jak utworzyć zespół przy 3, 5 uczniach?

Uważam, że podjęte w ostatnim czasie decyzje są słuszne i w perspektywie krótkiego czasu przyniosą bardzo dobre skutki dla dzieci z Piaszczyny i Słosinka.